Articles tagged with: ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

ชี้เว็บไซต์แสดงค่ารักษา ไม่ตอบโจทย์ รพ.เอกชน คิดแพง

Written by Health Focus on Saturday, 19 December 2015. Posted in Other News, News

‘หมอธีระ’ อาจารย์แพทย์ จุฬาฯ ชี้ แก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน ครึ่งปีไม่คืบ เหตุ นายกฯ ไม่ใส่ใจ แนะต้องดึงเรื่องดูเอง หากเห็นความสำคัญ 33,000 รายชื่อร้องเรียน หลังกลไกตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาเป็นแค่ปาหี่ ออกมาตรการแก้ปัญหา ติดฉลากยา ทำเว็บไซต์แสดงราคาไม่ตอบโจทย์ แถมขาดการมีส่วนร่วม แนะต้องหาจุดร่วมราคากลางเหมาะสม ไม่เรียกเก็บเกินจริง ประชาชนใช้สิทธิประกันสุขภาพรัฐภาวะฉุกเฉิน รพ.เอกชนได้

ชี้ระบบสุขภาพไทยไม่เลวร้าย ตัวชี้วัดดีขึ้น แต่ต้องปฏิรูปพร้อมรับอนาคต

Written by Health Focus on Friday, 14 August 2015. Posted in Other News, News

“หมอ ศุภชัย” ชี้ ระบบสาธารณสุขไทยไม่ถึงขั้นเลวร้าย มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ ดัชนีชี้วัดด้านต่างๆ ดีขึ้น ผู้ป่วยไม่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวจากการจ่ายค่ารักษา แต่ต้องปฏิรูปให้พร้อมสำหรับอนาคต แนะรัฐผลิตบุคลากรเพิ่ม ลงทุนระบบบริการของรัฐ เปิดช่องให้คนมีกำลังร่วมจ่ายในระบบ 30 บาทได้ และฟื้นความสัมพันธ์ หมอ-คนไข้

คลอดแล้วคำสั่งตั้ง คกก.แก้ปัญหา รพ.เอกชนแพง อีกรอบ 1 เดือนเห็นผล

Written by Health Focus on Saturday, 30 May 2015. Posted in Other News, News

รมช.สมศักดิ์ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงแล้ว นพ.ศุภชัย เป็นประธาน รองประธานคือ รองปลัด สธ. และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดึง นพ.ไพบูลย์ จากรามาธิบดี นพ.สัมฤทธิ์ รองเลขาธิการ สปสช. นพ.ถาวร ผอ.สวปก. ร่วมเป็นกรรมการ ตีกรอบ 1 เดือนแก้ปัญหา

เสนอทางแก้ค่ารักษาเอกชน 'เลือกซื้อยาเอง-ฉุกเฉินวิกฤติ 72 ชม.แรกผู้ป่วยไม่เสียเงิน จ่ายตามสิทธิ์'

Written by Health Focus on Saturday, 30 May 2015. Posted in Other News, News

คณะทำงานแก้ไขค่ารักษา รพ.เอกชนแพงเกินจริง ชุด ‘นพ.ศุภชัย’ เป็นประธาน ได้ข้อสรุป 2 แนวทาง 1.ให้ประชาชนมีทางเลือกซื้อยาเอง 2.จัดทำรายละเอียดค่ายาให้ประชาชนทราบ มอบสภาเภสัชกรรม และ อย.หารือร่วม รพ.เอกชน หากตกลงได้ ให้เสนอ คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาค่ารักษาแพง ที่มี รมว.สธ.และ รมว.พณ.เป็นประธานต่อไป คาด 2 สัปดาห์แล้วเสร็จ ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มอบ สพฉ.ดูแล เน้น 72 ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้นสังกัดจ่ายตามสิทธิ

เจาะลึกเลือกตั้งแพทยสภา (3) นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ แพทยสภาภิวัฒน์ “ประกาศปฏิรูปแพทยสภา”

Written by Health Focus on Saturday, 20 December 2014. Posted in Other News, News

“กลุ่มแพทยสภาภิวัฒน์” ประกาศปฏิรูปแพทยสภา หากได้รับเลือกตั้ง กก.แพทยสภา เน้นการทำงานแบบกัลยาณมิตร เดินหน้าดัน พ.ร.บ.ลดความขัดแย้งแพทย์-ผู้ป่วย เสนอจัดตั้ง “กองทุนกลาง” ทำหน้าที่เหมือนกองทุนประกันภัยรถยนต์ ชดเชยความเสียหายจากการรับบริการรักษา ห้ามฟ้องแพทย์ แต่ให้ฟ้องร้องกองทุนกลางแทน พร้อมสนับสนุนสร้างความก้าวหน้าวิชาชีพ ขยายการอบรมและเรียนต่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตกับแพทย์

ปธ.บอร์ดสรพ.ชี้การรักษาพยาบาลต้องเน้นสมดุลด้านการแพทย์-จิตใจ

Written by Health Focus on Sunday, 05 January 2014. Posted in Other News, News

คมชัดลึก - นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล ต้องเน้นสมดุลทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านจิตใจ ซึ่งปัจจุบันกระบวนการรักษาพยาบาลในปัจจุบันให้น้ำหนักกับการใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหลัก จนให้ความสำคัญด้านจิตใจของคนไข้น้อยลง มองในส่วนขององค์ความรู้ของผู้รักษาเป็นฐาน การใส่ใจความรู้สึกของผู้ป่วยน้อยลง ทั้งๆ ที่ตอนเรียนทุกคนรู้ว่าต้องมีความสมดุล 2 ฝ่าย แต่ระบบต่างๆ เอื้อให้ดำเนินไปในทิศทางของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการรักษามากกว่า

News (2012-2015)