ไทยสู่สังคมสูงวัย ‘แก่ก่อนรวย’ ต้องรื้อระบบ 'บำนาญ-แรงงาน-สุขภาพ'

Written by Health Focus on Saturday, 19 December 2015. Posted in Other News, News

"ธนาคารโลก" เผยภูมิภาคเอเชียตะวันออก เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยรวดเร็วกว่าภูมิภาคอื่น ระบุไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวดเร็ว แถมแก่ก่อนรวย แนะเร่งปฏิรูปตลาดแรงงาน-ระบบบำนาญ เปลี่ยนระบบสุขภาพให้หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ

ชี้เว็บไซต์แสดงค่ารักษา ไม่ตอบโจทย์ รพ.เอกชน คิดแพง

Written by Health Focus on Saturday, 19 December 2015. Posted in Other News, News

‘หมอธีระ’ อาจารย์แพทย์ จุฬาฯ ชี้ แก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน ครึ่งปีไม่คืบ เหตุ นายกฯ ไม่ใส่ใจ แนะต้องดึงเรื่องดูเอง หากเห็นความสำคัญ 33,000 รายชื่อร้องเรียน หลังกลไกตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาเป็นแค่ปาหี่ ออกมาตรการแก้ปัญหา ติดฉลากยา ทำเว็บไซต์แสดงราคาไม่ตอบโจทย์ แถมขาดการมีส่วนร่วม แนะต้องหาจุดร่วมราคากลางเหมาะสม ไม่เรียกเก็บเกินจริง ประชาชนใช้สิทธิประกันสุขภาพรัฐภาวะฉุกเฉิน รพ.เอกชนได้

เสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์โรคหายาก ชี้ภาครัฐไม่สนใจ ทำผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา

Written by Health Focus on Saturday, 19 December 2015. Posted in Other News, News

เสนอ รมว.สธ.ผลักดัน ยารักษาโรคปอมเป (Pompe) และโรคเอมพีเอส (MPS) เข้าบัญชียาหลัก พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์บรรจุปลูกถ่ายไขกระดูกของโรคโกเชร์ (Gaucher) ชนิดที่ 1 กับ ชนิดที่ 3 และ โรคเอมพีเอส (MPS) ให้เข้าในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี เป็นโรคหายาก (Rare Disease) ในประเทศไทยมีผู้ป่วยไม่เกิน 1,000 คน แต่ได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุขน้อยมาก

ยกร่างแนวทางตรวจสุขภาพที่จำเป็น เตรียมนำร่องใช้ใน รพ.สธ.

Written by Health Focus on Saturday, 19 December 2015. Posted in Other News, News

กรมการแพทย์ยกร่างแนวทางตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เชื่อประชาชนได้ประโยชน์ในการเลือกบริการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมเตรียมนำเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21-23 ธ.ค.นี้ นำร่องใช้เป็นมาตรฐานในโรงพยาบาลสังกัด สธ.

ถอดบทเรียนคดีทางการแพทย์

Written by Health Focus on Saturday, 19 December 2015. Posted in Other News, News

แพทยสภาเผย คดีฟ้องแพทย์ทางอาญาและทางแพ่งเพิ่มสูงขึ้น ที่ผ่านมาแก้ปัญหาเบื้องต้นขอความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจ หากมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแพทย์ให้ขอความเห็นจากแพทยภาก่อนว่าทำการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ ก่อนทำสำนวนสั่งฟ้อง

27 พ.ย.58 ‘97 ปีการสาธารณสุขไทย’

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ. นำชาวสาธารณสุขถวายสักการะกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2558 นี้กระทรวงสาธารณสุขมีอายุครบ 73 ปี และครบ 97 ปีของการสาธารณสุขไทยหลังจากที่สถาปนาครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2461ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี 2559

สธ.เดินหน้า 10 เป้าหมายสุขภาพ พร้อมลงนามคำรับรองปฏิบัติงานของผู้บริหาร

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

สธ.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดเป้าหมายปี 2559 เพื่อคนไทยสุขภาพดี ลดป่วย ลดเสียชีวิต เจ้าหน้าที่มีความสุข รวมถึงการพัฒนาระบบ 10 เรื่อง เน้นบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ด้วยตัวชี้วัดการทำงานที่สามารถ วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่าง ปลัด สธ.-รมว.สธ. และระหว่างผู้บริหารทุกระดับ

สปสช.ลงนาม U.S. CDC พัฒนานโยบายระบบการคลังสุขภาพเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในไทย

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) เพื่อพัฒนางานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ข้อตกลงความร่วมมือทางการฉบับแรกระหว่าง สปสช.และ U.S. CDC เน้นการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการนโยบายงานเอชไอวี และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการป้องกัน ค้นหาและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย

สธ.-สปสช.-ท้องถิ่น บูรณางานดูแลผู้สูงอายุ ปี 59 นำร่อง 1 แสนคนใน 1 พันตำบล

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559 นำร่อง 1 แสนคนใน 1,000 ตำบล ด้วยหลัก “สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

เภสัช มข.-รพ.ขอนแก่น จับมือ สปสช.นำร่องผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา ลดแออัดใน รพ.

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

เผย “โครงการระบบเติมยาผู้ป่วยที่ร้านยาคุณภาพ” หลัง คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร้านยาคุณภาพ/ร้านยามีเภสัชกรประจำ 20 แห่ง จับมือ สปสช.-รพ.ศูนย์ขอนแก่น นำร่อง 1 ปี ผลประชาชนพึงพอใจ ช่วยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองภาวะโรคคงที่สะดวกรับยาใกล้บ้านตามใบสั่งแพทย์ ไม่เสียเวลา ไม่ต้องลางานรับยาที่ รพ. แถมติดตามกินยาอย่างต่อเนื่อง แนะนำใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมพัฒนาร้านยาหนุนระบบปฐมภูมิ

สธ. สปสช.ลงนาม JICA หนุนไทยต้นแบบหลักประกันสุขภาพ-พัฒนา Long Term Care

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

สธ. สปสช.ลงนามข้อหารือความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรและให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประเทศในประเทศอื่น ด้าน สธ.เผยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมโดยชุมชนสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

‘ประยุทธ์’ แนะอาเซียนจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ ปชช.สร้างความเข้มเเข็งจากภายใน

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

พล.อ.ประยุทธ์ ร่วมกำหนดทิศทางของประชาคมอาเซียน เน้นสร้างเข้มแข็งจากภายใน มีเอกภาพ พร้อมรับมือกับความท้าทาย แนะ รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งไทยพร้อมจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้

สธ.ตั้งเป้าคนไทยสุขภาพแข็งแรง อายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี ภายใน 10 ปี

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมบุคลากร รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเวทีสุขภาพโลก ตั้งเป้าคนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี ภายใน 10 ปี

สธ.พัฒนา รพ.ละอุ่น จ.ระนอง รองรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข สร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลละอุ่น จ.ระนอง ทดแทนตึกเดิม รองรับการเพิ่มของประชากร รวมทั้งนักท่องเที่ยว โดย จ.ระนอง เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ได้พัฒนารองรับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งน้ำพุร้อนที่นี่มีลักษณะพิเศษคือไม่มีสารกำมะถัน ทำให้ไม่มีกลิ่น

สปส.จ่อเพิ่มเพดานเงินเดือนผู้ประกันตน

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

เลขาธิการ สปส.จ่อขยับเพดานเงินเดือนเก็บเงินสมทบ จาก 1.5 หมื่น เป็น 2 หมื่น ระบุ ประสาน “ไอแอลโอ”ศึกษาเพิ่มอัตราเงินสมทบแล้ว ชี้การเพิ่มฐานเงินเดือนเท่ากับเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์เรื่องเงินขาดรายได้ด้วย

[12 3 4 5  >>  

News (2012-2015)