News

Health News.

ตั้งโจทย์ตรงเพื่อเจาะปัญหาจริง: หนทางที่ดีกว่าสู่การปฏิรูประบบสุขภาพออสเตรเลีย

Written by Health Focus on Saturday, 08 August 2015. Posted in Other News, News

The Asia Pacific Journal of Health Management

บทบรรณาธิการจากวารสารวิชาการ The Asia Pacific Journal of Health Management 2015 เขียนถึงข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย โดยแสดงความกังวลถึงทิศทางการปฏิรูปที่อาจจะผิดเพี้ยนไปได้ เมื่อมีข้อเสนอให้ลดรายจ่ายด้านสุขภาพ โดยเฉพาะรายจ่ายด้านสาธารณสุขมูลฐาน ทั้งที่เรื่องของสาธารณสุขมูลฐานนั้น มีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยจนต้องเข้า รพ. หรืออย่างน้อยเพื่อให้เรามีสุขภาพแข็งแรงหลังออกจาก รพ. ที่สำคัญยังได้เสนอให้ผู้กำหนดนโยบาย หรือรัฐบาลปรับมุมคิดใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสากล ซึ่งมองว่ารายจ่ายด้านสุขภาพไม่ใช่ต้นทุน แต่เป็นการลงทุนเพื่อที่จะบรรลุถึงประโยชน์ในภายหน้าต่างหาก

ยันสภาประกันสุขภาพเพื่อออกสิทธิประโยชน์กลาง ไม่มีข้อเสนอโอนงบมาให้บริหาร

Written by Health Focus on Saturday, 08 August 2015. Posted in Other News, News

กก.ประสาน งาน 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐยัน ข้อเสนอสภาประกันสุขภาพยึดหลักกลมกลืน ไม่ลิดรอนสิทธิอื่น ออกสิทธิประโยชน์กลางเท่านั้น ไม่ใช่การรวมกองทุน และไม่มีการโอนงบมาให้คกก.สภาประกันสุขภาพบริหาร งบกองทุนไหนก็ยังอยู่กองทุนนั้น ส่วนร่างกฎหมายที่เผยแพร่ก็ไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ แม้แต่ชื่อยังไม่ลงตัว ด้าน นพ.ไพบูลย์ ชี้หากต้องสร้างความเป็นธรรม ลดเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ กลไกกลางในการทำงานช่วยได้ แต่ต้องถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ทั้งในทางวิชาการและกลุ่มผลประโยชน์ และสร้างกระบวนการมีส่วนรวม เชื่อมีโอกาสสำเร็จในรัฐบาลยุคนี้

“หมอประเวศ” ชี้ดูแลสุขภาพให้มองประชาชนเป็นหลัก อย่ายึดมั่นลัทธิวิชาชีพ

Written by Health Focus on Saturday, 08 August 2015. Posted in Other News, News

“หมอ ประเวศ” ปาฐกถาพิเศษ ชี้ “หมอครอบครัว” หัวใจสำคัญระบบสุขภาพประเทศไทย เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะเจ็บป่วยและช่วยเข้าถึงการรักษา เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ดุจญาติและครอบครัว พร้อมแนะการดำเนินงานสุขภาพต้องยึดประชาชนเป็นหลัก มองความจริง ไม่ยึดมั่นจำกัดบริการเฉพาะแค่สถาบันหรือวิชาชีพ ไม่ควรถือลัทธิวิชาชีพ แม้ไม่ใช่แพทย์ แต่พยาบาล หมออนามัย พนักงานผดุงครรภ์ ก็ทำหน้าที่รักษาได้ ยกตัวอย่างทหารเสนารักษ์ ที่กองทัพผลิตเป็นผู้ช่วยแพทย์ เมื่อหมดประจำการก็ช่วยดูแลประชาชนได้

ชมรมแพทย์ชนบท หวั่นระบบสุขภาพสะดุด หลังนายกฯ ย้ายปลัดกลับ สธ.

Written by Health Focus on Saturday, 08 August 2015. Posted in Other News, News

“หมอ สุภัทร” จับตา สธ. 2 เดือน หลังนายกฯ สั่งย้าย “หมอณรงค์” กลับ สธ. หวั่นทำระบบสุขภาพสะดุด หลัง สธ. และ สปสช.ร่วมมือทำงานราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ชี้แม้มีตั้งเงื่อนไขปฏิบัติ 3 ข้อ แต่เชื่อเป็นไปได้ยาก เหตุเป็นเรื่องจุดยืนที่ไม่ยอมกันได้ง่าย ด้าน “หมอวชิระ” ระบุ ผลสอบ “หมอณรงค์” เบิกค่ารถแล้วเสร็จ เชื่อหากนายกฯ เห็นคงไม่มีคำสั่งย้าย

เตรียมขับเคลื่อน R2R จากงานประจำสู่งานวิจัย เป็นงานประจำผลักดันนโยบาย

Written by Health Focus on Saturday, 08 August 2015. Posted in Other News, News

จาก เวทีเสวนาเรื่อง "เจาะลึก : เปลี่ยนแปลงวิธีคิดการใช้ประโยชน์ R2R" ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย หรือ Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 “สร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สธ.ใช้ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปรับทัศนคติบุคลากรจากเชิงเดี่ยวเป็นทีม

Written by Health Focus on Thursday, 06 August 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุขจัดมหกรรมวิชาการพัฒนาบริการระดับปฐมภูมิครั้งใหญ่ของประเทศ สร้างทีมหมอครอบครัว ขับเคลื่อนเป็นหัวใจระบบบริการปฐมภูมิ เพิ่มความไว้ใจ เชื่อมั่นสถานบริการสุขภาพใกล้บ้านเป็นที่พึ่งประชาชนทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ 3 ยุทธศาสตร์ ปรับทัศนคติการทำงานบุคลากร จากเชิงเดี่ยวเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีเหมาะสมและการบริหารจัดการแนวใหม่

อัมมารดัน กม.ตั้งสภาประกันสุขภาพ ชี้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาว

Written by Health Focus on Thursday, 06 August 2015. Posted in Other News, News

นสพ.ไทยโพสต์ : “นักกฎหมาย” ต้านร่าง พ.ร.บ.ใหม่ ตั้งสภาประกันสุขภาพฯ ชี้ประเด็นไม่ให้สิทธินายกฯ ประธานสภาฯ รวมทั้ง รมว.ที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบอร์ด มีสิทธิ์มีเสียงลงมติเรื่องต่างๆ ด้าน “อัมมาร” ยันผลักดันต่อ เพราะมีเจตนารมณ์ทำให้การบริหารงาน 3 กองทุนเท่าเทียมกัน ส่วนนายกฯ และ รมว.ที่เป็นบอร์ดต้องทำหน้าที่แค่กลั่นกรอง แต่ไม่ถือว่าถูกลิดรอนอำนาจ เหตุไปตัดสินใจในชั้น ครม.ได้อยู่แล้ว

ผลพัฒนาเขตสุขภาพที่ 2 ลดรอคิวนาน เพิ่มศักยภาพรักษา หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ

Written by Health Focus on Thursday, 06 August 2015. Posted in Other News, News

เขตสุขภาพที่ 2 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน 5 สาขาหลัก ผ่าตัด คลอด ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ดูแลเด็กแรกเกิดที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ การ ติดเชื้อในกระแสเลือด และดูแลผู้ป่วยกระดูกหัก ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการรวดเร็ว ใกล้บ้าน ลดการเสียชีวิตและลดการส่งต่อ ผู้ป่วยไปรักษาข้ามเขต และเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์บริการเชี่ยวชาญทั้งเขต

4 องค์กรบริหารยาบัตรทอง หนุนผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็น รัฐประหยัดงบ 2.2 หมื่นล.

Written by Health Focus on Thursday, 06 August 2015. Posted in Other News, News

สปสช.เผย ผลงานร่วมกับ สธ. อภ. สภากาชาดไทย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง บริหารจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์ ใน 6 ปีที่ผ่านมา ช่วยรัฐประหยัดค่ายาได้กว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ทั้งกลุ่มบัญชียา จ.(2) กลุ่มยากำพร้าและเซรุ่มต้านพิษ และกลุ่มยาซีแอล สามารถช่วยผู้ป่วยทุกระบบเข้าถึงการรักษา ลดอัตราการตายจากการเข้าไม่ถึงยา พร้อมจัดระบบส่งตรวจซ้ำเพื่อยืนยันคุณภาพยา ชี้ตั้งแต่ปี 52 มีผู้ป่วยรับยาแพงจากบัญชี จ.(2) เกือบ 4.2 หมื่นราย และผู้ป่วยเข้าถึงยากำพร้าและยาต้านพิษกว่า 5,000 ราย

ท้าทาย ประเทศไทย ความล้มเหลว อย่างเป็นขั้นเป็นตอนของระบบสุขภาพ

Written by Health Focus on Thursday, 06 August 2015. Posted in Other News, News

หมอดื้อ : เว็บไซต์ไทยรัฐ
เว็บไซต์ไทยรัฐ : หัวข้อวันนี้ฟังดูแล้วน่ากลัว ดุเดือด แปลความหมายไปได้หลายอย่าง หลายเรื่องตามแต่ความคิด สถานการณ์ของแต่ละบุคคล
“ท้าทาย” ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องรวมที่ทุกคนต้องเจอต้องประสบไม่ว่าตัวเองหรือครอบ ครัวเจอ และเกิดขึ้นได้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้งผู้ให้ และ ผู้รับ

สาธารณสุขไทย สุดติ่งกระดิ่งแมว

Written by Health Focus on Sunday, 02 August 2015. Posted in Other News, News

นสพ.ไทย รัฐ : “ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย” ทั้งภาพใหญ่...ภาพย่อย เป็นปัจจัยสะท้อนการขับเคลื่อนที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่วิกฤติใหญ่ทั้งระบบ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ไวรัสสัตว์สู่คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ปัญหาร้ายแรงขณะนี้ต้องจับมือร่วมกันทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ให้บริการ ประชาชน รวมทั้งโรงเรียนแพทย์ โดยต้องเข้าใจตรงกันว่า...

“หมออุดมศักดิ์” เสนอทำวิจัยพิสูจน์ “คนไม่ป่วยแห่ใช้บัตรทอง เหตุสิทธิฟรี” จริงหรือไม่

Written by Health Focus on Sunday, 02 August 2015. Posted in Other News, News

“หมอ อุดมศักด์” อ.แพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หนุน “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ชี้เป็นระบบบริหารมีประสิทธิภาพ ดูแลประชาชนภายใต้ข้อจำกัด แต่ปัญหาของไทยคือ ทรัพยากรสุขภาพของประเทศ ทั้งบุคลากร งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขมีจำกัด ระบุอนาคตต้องเพิ่มทั้งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และงบประมาณ ลดความขัดแย้งและหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมชี้อนาคตต้องร่วมจ่าย แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ ยันยันต้องไม่รวมกองทุน เพื่อแข่งขัน เปรียบสิทธิประโยชน์ สู่การพัฒนาลดความเหลื่อมล้ำ แถมเสนอทำวิจัย “คนไม่ป่วยแห่ใช้สิทธิบัตรทอง เพราะสิทธิฟรี” ยุติข้อถกเถียง 14 ปี

กมธ.สธ.เยอรมนี ชี้โจทย์ท้าทาย 30 บาท ต้องพัฒนารับ ‘สังคมสูงอายุ ระบบทันสมัยและยุติธรรม’

Written by Health Focus on Sunday, 02 August 2015. Posted in Other News, News

กมธ.สธ.เยอรมนี ดูงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย ชี้ไทยประสบความสำเร็จทำให้ประชาชนมีประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ครอบคลุมในงบ ประมาณจำกัด แต่โจทย์ท้าทายต่อไปคือการจัดระบบสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ และจะจัดระบบอย่างไรให้ทันสมัยและยุติธรรมภายใต้งบที่มีจำกัด

ปรับระบบ 'ร่วมจ่าย' เพิ่มประสิทธิภาพบัตรทอง ?

Written by Health Focus on Sunday, 02 August 2015. Posted in Other News, News

นสพ.โพสต์ ทูเดย์ : สารพัดข้อเสนอถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรคอีกครั้ง เมื่อเข้าสู่ขวบปีที่ 13 และเข้าสู่ยุคที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รับมอบดาบอาญาสิทธิจากรัฐบาลให้ต้องปฏิรูประบบ

หมอมงคล ชี้ รพ.ป่าตอง ออกนอกระบบไม่สำเร็จ เหตุ ขรก.ส่วนกลางยังหวงอำนาจ

Written by Health Focus on Sunday, 02 August 2015. Posted in Other News, News

หมอมงคลชี้ภาวะสังคมสูงอายุดันค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพพุ่ง สธ.จำเป็นต้องให้โรง พยาบาลออกนอกระบบอย่างเร่งด่วน แต่ในทางปฏิบัติทำได้ยากเพราะข้าราชการประจำส่วนกลางหวงอำนาจและรัฐบาลไม่มี หัวใจการกระจายอำนาจ ยกตัวอย่าง รพ.ป่าตอง ภูเก็ต ที่มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งบุคลากร รพ. เงิน และการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ แต่ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จ เพราะติดขัดที่ข้าราชการประจำส่วนกลาง

<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>  

News (2012-2015)