News

Health News.

หย่าศึกหมอ-ปฏิรูป 30 บาท ภารกิจใหญ่ 'ปิยะสกล'

Written by Health Focus on Saturday, 29 August 2015. Posted in Other News, News

นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ในที่สุด ฝ่ายเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงขั้วอำนาจ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ต่อสู้ได้สัมฤทธิผล 2 ประการ

ไทยเสี่ยง 'เอาไม่อยู่' หากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ เหตุขาดบุคลากร ทั้งระบบไม่จูงใจเพิ่มคน

Written by Health Focus on Saturday, 29 August 2015. Posted in Other News, News

นักระบาดวิทยาชี้ ระบบสอบสวนโรคของไทยยังขาดบุคลากร หวั่นเอาไม่อยู่หากเกิดการระบาดใหญ่ แนะเพิ่มซีและค่าตอบแทนเพื่อจูงใจเพิ่มคนทำงาน

สธ.ขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติได้ 1.7 ล้านคน

Written by Health Focus on Saturday, 29 August 2015. Posted in Other News, News

สธ.เผยผลสำเร็จการดำเนินงานประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติและครอบครัวในประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ขณะนี้ขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามประมาณ 1.7 ล้านคน ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

‘หมอปิยะสกล’ มอบ คร.เตรียมแผนรับ พ.ร.บ.คุมโรคฉบับใหม่ ‘เพิ่มความก้าวหน้า-เร่งผลิตนักระบาด’

Written by Health Focus on Saturday, 29 August 2015. Posted in Other News, News

‘หมอปิยะสกล’ ชี้ระบบป้องกันควบคุมโรคเป็นหัวใจการสาธารณสุข เผย พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อฉบับใหม่อยู่ระหว่างลงในราชกิจจาฯ คาดมีผลบังคับใช้ในปี 59 มอบกรมควบคุมโรคเตรียมรองรับเพื่อดำเนินการทันที เช่น ตั้ง คกก.ระดับชาติ ระดับจังหวัด สร้างความเข้มแข็งงานระบาดวิทยา เพิ่มการผลิตนักระบาดให้เพียงพอ และให้ก้าวหน้าในตำแหน่ง เฝ้าระวังป้องกันโรค ลดการสูญเสียชีวิตและเศรษฐกิจประเทศ

เตรียมเสนอ ‘นพ.ปิยะสกล’ เดินหน้าเขตสุขภาพ ทำแผนกำลังคนลดเหลื่อมล้ำแก้ขาดแคลน

Written by Health Focus on Saturday, 29 August 2015. Posted in Other News, News

“ปลัดณรงค์” เตรียมงานเสนอ “นพ.ปิยะสกล” ป้องกันโรคตามกลุ่มวัย เดินหน้าเขตสุขภาพ พร้อมพัฒนาทศวรรษสถานีอนามัย เน้นจัดระบบสุขภาพอำเภอ ส่วนเรื่องจัดการภายใน จะเสนอแผนกำลังคนเพื่อลดเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ หารือ ก.พ.ทั้งเรื่องขาดแคลน และค่าตอบแทน ด้าน นพ.สุทัศน์ มั่นใจ นพ.ปิยะสกล เป็นนักบริหารทำงานกับ ขรก.ประจำได้สบาย เชื่อมีความเป็นกลาง ไม่มีความขัดแย้งกับใคร

รื้อ 30 บาทต้องยึดหลักความเท่าเทียม

Written by Health Focus on Saturday, 22 August 2015. Posted in Other News, News

นสพ.โพสต์ ทูเดย์ : ปัญหาสำคัญที่ถูกบดบังอยู่ภายใต้ความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็คือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในยุคแห่งการปฏิรูป เพราะแม้รัฐบาลชุดนี้จะบริหารประเทศมานาน 1 ปีเศษ นโยบายการปฏิรูประบบหลักประกันฯ ก็ยังไม่คงที่ และยังถูกเจือปนด้วยการเมือง โดยสัญลักษณ์ของความเป็น "ประชานิยม" สร้างภาระงบประมาณ ทำให้โรงพยาบาลขาดทุนจากการบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยังทับซ้อนกับการเป็น "รัฐสวัสดิการ" ที่ดูแลคนไทย 48 ล้านคน อย่างเลี่ยงไม่ได้

หมอรัชตะเชื่อ รมว.สธ.คนใหม่ สานต่อแก้ขัดแย้งในระบบ เดินหน้าประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Written by Health Focus on Saturday, 22 August 2015. Posted in Other News, News

“หมอ รัชตะ” ให้สัมภาษณ์สื่อหลังปฏิบัติภารกิจก่อนหมดวาระ รมว.สธ. มอบเกียรติบัตร ผู้ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมการแพทย์ เชื่อ รมว.สธ. คนใหม่ บริหารงานต่อเนื่อง สานต่อแก้ปัญหาขัดแย้งในระบบ ชี้ สธ.เป็นกระทรวงที่มีศักยภาพสูง หากบริหารจัดการได้ก็จะผลักดันพลังบุคลากรให้ทำงานต่อไปได้อย่างดี พร้อมฝากเดินหน้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ยั่งยืน

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชี้ปัญหา รพ.แออัด ต้องกำหนดเป็นนโยบายรัฐ จึงจะแก้ได้

Written by Health Focus on Saturday, 22 August 2015. Posted in Other News, News

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เผยข้อเท็จจริง รพ.แออัด เหตุผู้ป่วยเพิ่ม ทั้งจากโรคไม่ติดต่อ และสังคมผู้สูงอายุ ชี้ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เป็นเพียงระบบที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงเท่านั้น แนะทางออก ดึง รพ.เอกชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ทั้งผลิตบุคลากรและดูแลผู้ป่วยในระบบ เดินหน้า รพ.ออกนอกระบบ พร้อมเปิด อปท.มีส่วนร่วมระบบบริการสาธารณสุขมากขึ้น ชี้ รมว.สธ.คนเดียวแก้ปัญหาไม่ได้ ต้องกำหนดเป็นนโยบายรัฐ อาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดัน

ออสเตรเลีย ฮึดสู้ความท้าทายการคลังประกันสุขภาพ

Written by Health Focus on Saturday, 22 August 2015. Posted in Other News, News

Asia Pacific Journal of Health Management 2015; 10: การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขออสเตรเลียนั้นสำคัญสำหรับเราทุกคน ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการจะส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบในการดูแลให้ประชาชน มีสุขภาพดี มาตรการที่นำมาใช้ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพทั้งในแง่การผลิตและกระจายการบริ การ เครื่องมือนโยบายที่เลือกใช้จะเป็นตัวกำหนดความเท่าเทียมด้านผลประโยชน์ ระหว่างผู้ที่มีฐานะแตกต่างกัน หลังจากการลองผิดลองถูกในช่วงคริสตทศวรรษที่ 70 (พ.ศ.2513) และ 80 (พ.ศ.2523) จนมาถึงปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับว่า ออสเตรเลียควรมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการประกันการเข้าถึงบริการและความเท่าเทียมผ่านเงิน ทุนที่ได้จากการเก็บภาษี อันเป็นหลักการของแผนสิทธิประโยชน์เวชภัณฑ์ โครงการเมดิแคร์ และข้อตกลงสนับสนุนงบประมาณโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งหลักการนี้อยู่ในบทนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติของออสเตรเลีย ในส่วนรายงานปัญหาบริการสาธารณสุข [1]

กระตุ้นแอฟริกาใต้เปิดทางพยาบาลร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพ

Written by Health Focus on Saturday, 22 August 2015. Posted in Other News, News

พรูเดนซ์ ดิทโลโป : The Conversation

The Conversation : หากพยาบาลในประเทศแอฟริกาใต้ได้รับบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ นโยบายที่มีผลต่อตนเองและสภาพแวดล้อมการทำงาน ก็จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน และรั้งพยาบาลให้ยังคงอยู่ในภาคบริการสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ต่อไป อันจะส่งผลสืบเนื่องไปถึงการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขโดยไม่ติดขัด อย่างไรก็ดีพยาบาลจำนวนมากยังคงมองว่าตนถูกกันออกจากกระบวนการร่างนโยบาย เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าในความชำนาญทางคลินิกของตน และแม้ว่าประเทศแอฟริกาใต้ก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการยกระดับตัว ตน บทบาท และอิทธิพลของพยาบาลในกระบวนการร่างนโยบาย ทว่าการมีส่วนร่วมของพยาบาลก็ยังคงไม่ราบรื่นไปเสียทีเดียว

ประกันสังคมให้สิทธิรักษาฟันด้อยสุด แนะ สปส.ขยายคลุมทุกหัตถการ

Written by Health Focus on Friday, 14 August 2015. Posted in Other News, News

ทันตแพทยสมาคมฯ แนะ สปส.ขยายสิทธิ “ทันตกรรม” เพิ่มการครอบคลุมในหลายหัตถการการรักษาทันตกรรม หลังจำกัดเพียงแค่ ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินน้ำลาย แม้จะมีการอนุญาตให้ครอบคลุมการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้แต่กลับกำหนดเพดานเบิก จ่ายครั้งละ 300 บาท ไม่เกิน 600 บาทต่อปี และฟันเทียมตั้งแต่ 1,300-4,400 บาท ทุก 5 ปี ชี้เป็นระบบรักษาพยาบาลสิทธิทันตกรรมต่ำสุด ซ้ำผู้ประกันตนต้องถูกบังคับร่วมจ่ายโดยหักจากเงินเดือนทุกเดือนและนายจ้าง จ่ายสมบท ขณะที่ “บัตรทอง - ขรก.” สิทธิทันตกรรมรักษาครอบคลุมเกือบทั้งหมด

เตรียมเสนอ ครม.ตั้ง คกก.สุขภาพอำเภอ นำร่อง 15 พื้นที่ กระจายอำนาจแบบใหม่ ไม่เน้นถ่ายโอน

Written by Health Focus on Friday, 14 August 2015. Posted in Other News, News

กมธ.ปฏิรูป ระบบสาธารณสุข สปช. แจงข้อเสนอตั้ง “คกก.สุขภาพระดับพื้นที่/อำเภอ” สถานะนิติบุคคล กระจายอำนาจบริหารระบบสุขภาพรูปแบบใหม่ ไม่ต้องถ่ายโอน เน้นการมีส่วนร่วมหน่วยบริการ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมีกฎหมายรองรับ ลดบทบาทส่วนกลาง ส่งผลจัดบริการใกล้ชิดชาวบ้านมากขึ้น แก้ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่ตรงจุด หลังผ่านสภาปฏิรูปเสียงเอกฉันท์ พร้อมเสนอ ครม. เดินหน้า 15 พื้นที่นำร่อง

ธุรกิจสุขภาพ ‘กัมพูชา’

Written by Health Focus on Friday, 14 August 2015. Posted in Other News, News

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

"แพทย์ ของกัมพูชาส่วนใหญ่จะเรียนจบมาจากประเทศฝรั่งเศส เช่นเดียวกับการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรค แต่ความทันสมัยของการรักษาพยาบาลยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองใหญ่ การใช้บริการทางการแพทย์ของกัมพูชาจึงค่อนข้างแบ่งแยกในเรื่องชนชั้นทาง สังคม" ส่วนหนึ่งจากรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกในกลุ่มประเทศอาเซียน บวก 6 ระยะที่ 3 ในกลุ่มอาเซียนใหม่ หรือ CLMV โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในสาขาบริการสุขภาพ ชี้ให้เห็นถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของกัมพูชาที่ยังประสบปัญหาความ เหลื่อมล้ำ

ชี้ระบบสุขภาพไทยไม่เลวร้าย ตัวชี้วัดดีขึ้น แต่ต้องปฏิรูปพร้อมรับอนาคต

Written by Health Focus on Friday, 14 August 2015. Posted in Other News, News

“หมอ ศุภชัย” ชี้ ระบบสาธารณสุขไทยไม่ถึงขั้นเลวร้าย มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ ดัชนีชี้วัดด้านต่างๆ ดีขึ้น ผู้ป่วยไม่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวจากการจ่ายค่ารักษา แต่ต้องปฏิรูปให้พร้อมสำหรับอนาคต แนะรัฐผลิตบุคลากรเพิ่ม ลงทุนระบบบริการของรัฐ เปิดช่องให้คนมีกำลังร่วมจ่ายในระบบ 30 บาทได้ และฟื้นความสัมพันธ์ หมอ-คนไข้

“ประธาน สพศท.” เตือน อย่าทำวิจัยสุขภาพแค่ “Junk Science”

Written by Health Focus on Friday, 14 August 2015. Posted in Other News, News

“ประธาน สพศท.” เตือน อย่าทำวิจัยสุขภาพแค่ “Junk Science” เอื้อประโยชน์ต่อนโยบายตั้งธง เหตุไม่เป็นประโยชน์ แถมทำลายระบบ ชี้ประเด็นงานวิจัย TDRI ควรนำไปสู่การร่วมมือแก้ไขปัญหามากกว่าหยิบยกมาถกเถียง

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>  

News (2012-2015)